CVIČENIE UŽ AJ VO ZVOLENE!

Rehabilitácia doma

REHABILITÁCIA U VÁS DOMA ...

O nás

fyzioterapeut

Mgr. Martin Kučera

fyzioterapeut

Volám sa Martin Kučera. Fyzioterapeutom som už 14 rokov. Od začiatku mojej praxe bola rehabilitácia pacientov s NCMP (po porážke) mojou vášňou.

Pacient s touto diagnózou má mnoho špecifík. Jednou z nich je sťažená mobilita, teda presun. Pacient zostáva uväznený vo svojom vlastnom domove odkázaný na pomoc príbuzných alebo ošetrovateľského personálu. Rehabilitácia, pokiaľ by ju mal pacient absolvovať v ambulancii, sa stáva zvlášť osobitnou záťažou, často až nemožnou pre pripútanie pacienta na lôžko. Ideou tohto projektu je poskytnúť plnohodnotnú rehabilitáciu u pacienta doma. A nielen pacientom s NCMP.

Cieľ

Naším cieľom je poskytnúť kvalitnú rehabilitáciu v domácom prostredí. Pacienti, ktorí nie sú schopní opustiť domov, môžu využiť naše služby. Snažíme sa, pokiaľ to zdravotný stav klienta dovoľuje, o nácvik čo najväčšej sebestačnosti v domácom prostredí. K priblíženiu sa tomuto cieľu je potrebné zvážiť správne cviky na zlepšenie pohybových stereotypov, znižovanie tuhosti svalov, nácvik stereotypu sedenia, vstávania, úchopu ruky v rámci možnosti pacienta.

Služby

NÁCVIK POHYBOVÝCH STEREOTYPOV

Nácvik pohybových stereotypov
Nácvik zdvihnutia hornej končatiny alebo pritiahnutia kolena je obzvlášť náročný u pacientov po porážke. Ovládať pohyb je u nich sťažené pre nekontrolovateľnú tuhosť svalov alebo ich neprimerané oslabenie. Tieto pohybové zručnosti ale potrebujeme u pacientov zlepšovať, aby sme dosiahli pokrok aj v chôdzi či samoobslužných činnostiach.

NÁCVIK STOJA A CHÔDZE

Nácvik stoja a chôdze
Stoj a chôdza patria medzi hlavné priority rehabilitácie pacienta. Snažíme sa využiť k tomu všetky schopnosti pacienta v kombinácii s technikami, ktoré môžu uľahčiť a naučiť pacienta tieto aktivity.

SEBESTAČNOST PACIENTA

Sebestačnost pacienta
Uchopiť hrnček rukou na postihnutej strane, dopomôcť si ňou pri obliekaní znamená pre pacienta veľa. Pokiaľ to stav pacienta dovoľuje, snažíme sa cieleným cvičením pomôcť pacientovi aj v tejto oblasti.

Cenník platný pre Zvolen, Banskú Bystricu a okolie

87560710_ML

Terapia (50 min)

20 €

Terapia (25 min)

13 €

+ Doprava

Kontaktný Formulár

title-white-divider

Pracovná doba

 
  • Pondelok – Piatok 8:30 – 17:00
  • Sobota zatvorené
  • Nedeľa zatvorené

Kontakt

Mgr. Martin Kučera